We hebben momenteel een demissionair kabinet. Het wachten is op de nieuwe leiders van ons land. Er is genoeg te doen. Armoede onder een groot deel van de bevolking, klimaatproblematiek, hoe om te gaan met de oorlogen elders op de wereld, en onze eigen veiligheid, tekorten op de begroting en ga zo maar door. Door de formerende partijen hoor ik dat “men” een rechts kabinet wil. De bevolking zou daarvoor hebben gestemd. Maar is dat zo? En is dat wel de juiste oplossing? Ik stel een andere benadering voor. Wat als we gewoon allemaal het ‘goede’ zouden doen?

En dan niet alleen het goede voor ons eigenbelang, maar door te beseffen hoe goed we het eigenlijk hebben (want wij zijn niet in oorlog, wij mogen demonstreren, onze wegen worden onderhouden, er is een begin gemaakt met klimaatacties, en we hebben maatregelen om armoede te bestrijden) kan ik uit dankbaarheid dat ik hier woon ook een ander iets gunnen. Het voelt goed om trots te zijn op wat ik heb verdiend en uit dankbaarheid geen maximale aftrek te creƫren, maar mijn belastingdeel met liefde te doneren voor ons aller welzijn.

Er wordt steeds meer gestolen uit winkels blijkt onder andere uit cijfers van de Jumbo. Enerzijds zou je het kunnen snappen als je beseft hoe duur alles is geworden. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat wanneer mensen het gevoel hebben dat hun onrecht wordt aangedaan, ze dit op enigerlei wijze gaan compenseren. En dus kan het rechtvaardig voelen om iets gratis mee te nemen aangezien de winkel steeds meer rekent. Maar wat zou er gebeuren als we met zijn allen het goede zouden doen. Dus allemaal niet meer zouden stelen?

Als niemand steelt, houdt de winkelier meer geld over, hoeven de prijzen minder omhoog. En als de winkelier het goede zou doen en zichzelf niet meer zou verrijken dan nodig is, wordt het helemaal feest. En als de rijken zouden beseffen hoe goed ze het hebben en besluiten uit dankbaarheid voor wat ze hebben verdiend een eerlijk deel belasting te betalen, dan komt er genoeg binnen voor structurele sociale voorzieningen.

En natuurlijk is het ook aan onze volksvertegenwoordigers om het goede te doen. Geen uitgaven aan onzinnige zaken, maar verantwoording nemen voor wat moet gebeuren zodat we met zijn allen kunnen floreren, samenleven en welzijn kunnen bevorderen. Als we met zijn allen het goede gaan doen, kiezen we ook onze vertegenwoordigers uit de groep die het goede willen doen en gaan we het met zijn allen samen doen.

In mijn ogen is er maar een verandering die we nodig hebben: Met zijn alles het goede gaan doen in plaats van krampachtig onszelf steeds meer te willen verrijken met meer geld. Niet alles zal meteen worden opgelost, maar de intentie om dankbaar te zijn voor wat je hebt en ook anderen iets te gunnen is een veel positievere houding waarin we samen op een prettiger manier kunnen floreren en de wereld kunnen verbeteren.