Het vitaliteitsprogramma kan gebruikt worden voor diverse doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan overspannenheid, burn-on of (pre)burnout problematiek, depressie, somberheid of gewoonweg omdat je leven is gestagneerd waarbij de vraag ontstaat hoe nu verder te gaan.

Het Vitaliteitsprogramma van TalentWijs bestaat uit 5 delen:

  1. Verleden: Aan de hand van je levensloop kijk je naar je talenten, vaardigheden en valkuilen. 
  2. Heden: Vervolgens wordt de medewerker gecoached hoe de talenten beter te benutten en valkuilen te omzeilen. Welke blokkades ervaar je
  3. Toekomst: Je formuleert een richting, een gewenst resultaat hoe in de toekomst je talenten en vaardigheden te benutten en vitaal te blijven.
  4. Waar kom jij je bed vooruit? Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Talentenspel om te achterhalen wat echt op een dieper niveau belangrijk is voor jou.
  5. Welke stappen kun je nu ondernemen om daadwerkelijk een start te maken in de nieuwe richting? Je formuleert een concreet actieplan.

Bij dit deel van het programma wordt ondermeer gebruik gemaakt van het biografisch model van Eva de Waard. Het model zie je onderstaande afbeelding. 

Levenslijnen

Het model bestaat uit een innerlijke en een uiterlijke ontwikkelingslijn. De uiterlijke lijnen gaat over aangeleerd gedrag het bereiken van doelen op wilskracht en de innerlijke lijn gaat om meer subtiele zaken zoals je oorspronkelijke talenten, passie, motivatie en levenslust (geestkracht).Veel problemen ontstaan door het niet synchroon lopen van beide ontwikkelingslijnen.

Het vitaliteitsprogramma kan ook worden aangeboden door werkgevers omdat het programma ziekteverzuim voorkomt en verkort en bovendien meer vitale, veerkrachtige en gemotiveerde werknemers oplevert.

Interesse? Mail of bel Miranda van der Endt voor een afspraak of oriënterend gesprek.