Jongeren staan al vroeg in hun leven voor belangrijke keuzes. Wat wil ik later worden, waar ben ik echt goed in en wat vind ik leuk? Welke opleiding past hierbij? Het Jong Talentspel helpt ze op weg. Ook bij vragen over persoonlijke ontwikkeling is het een effectief hulpmiddel. Voor jongeren vanaf 11 jaar.

Jong TALENT is ontwikkeld door Ofkje Teekens en Willem Glaudemans. Het benadert de jongere op een positieve en constructieve manier: het zoomt in op hun talenten, niet hun eventuele problemen. Het spel kan alleen gespeeld worden onder begeleiding van een speciaal daarvoor opgeleide Jong-Talentencoach, die de jongere stap voor stap door alle fasen van het spel voert. Een traject bestaat uit een intakegesprek van ongeveer een uur, waarbij ook de ouder(s) aanwezig zijn; daarna volgen twee sessies van elk 2 ½ uur (op verschillende dagen, maar het kan ook op een dag) en tot slot een eindgesprek met ouders en jongere.

Jong talentenspel

Het JongTalentenspel wordt gespeeld aan de hand van twee borden. Bij het eerste bord, in de vorm van een Nautilusschelp, zoeken de jongeren de talenten uit waarin zij (kunnen) uitblinken. Vervolgens wordt gekeken naar de personen die in hun leven een belangrijke rol spelen. Dit zijn de helpers. Aansluitend wordt bezien welke gebieden nog aandacht behoeven. Hierbij worden groei-kaartjes gekozen. Daaruit vloeien bepaalde thema’s voort waaraan gewerkt kan worden. Locatie-kaartjes geven aan waar bepaalde dingen spelen en steeds wordt gekeken welk talent kan helpen om de situatie in balans te brengen.

Uiteindelijk worden op het tweede bord, in de vorm van een piramide, de talenten in een dusdanige opstelling neergelegd dat de onderlinge samenhang en samenwerking van de talenten zichtbaar worden.

Wilt u eens kennis maken?

Benieuwd naar de mogelijkheden? Miranda van der Endt van TalentWijs is erkend Jong Talentencoach en vertelt er graag over. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Mail naar info@talentwijs.com of bel 0626148849