TalentWijs

psychologie, coaching en hypnotherapie

Kies voor (innerlijke) vrede

“We kunnen nooit vrede in de buitenwereld krijgen totdat we vrede met onszelf hebben gesloten.”

Dalai Lama

Hoe fijn is het om te genieten van het leven van binnen uit? Onthoud dat de ingang van het heiligdom zich binnenin jou bevindt, zei Rumi. Willen we niet allemaal? Leren om dingen te negeren is in een van de manieren naar innerlijke vrede. Marine Ravissant zegt: “Een rationeel mens kan vrede vinden door onverschilligheid te cultiveren voor dingen waar hij geen controle over heeft.”

Als je vrede wilt, stop dan met vechten. Als je gemoedsrust wilt, stop dan met vechten met je gedachten.”

Peter McWilliams

En zo kan ik nog wel een tijdje door gaan met allerlei quotes, maar als het zo makkelijk was, zou ik niet zoveel werk hebben. En toch is het ook mijn drijfveer om door te gaan. Persoonlijk ben ik er best wel goed in om vrede te hebben met wat ik heb en ben en ik geloof er oprecht in dat vrede mogelijk is wanneer wij massaal innerlijke vrede zullen bereiken. En iedereen die ik hiermee kan helpen is weer een stapje naar meer vrede op aarde!

Hoe ga ik dat doen?

Binnenkort ga ik weer workshops geven en ik ga beginnen met een introductieworkshop met het Talentenspel. Hoe mooi is het om deelnemers te kunnen helpen hun innerlijke delen, talenten en drijfveren weer in harmonie te laten samenwerken en op grond van diezelfde delen, talenten en drijfveren te ontdekken wat jij te doen hebt? Wat kun jij betekenen in deze wereld? Wat is jouw taak? En misschien is dat niet de vrede te bewaren, maar dat is ook prima, want dat is mijn taak al! Zo hebben we allemaal een andere missie. In andere groepen heb ik gezien dat het ook waardevol is om dat ook bij anderen te ontdekken en te zien hoe uniek we eigenlijk allemaal zijn.

Waarom vind ik dat zo belangrijk?

Dat klinkt misschien hoogdravend, maar ik zit inmiddels in de tweede levenshelft dus het wordt tijd dat ik mijn paarden aan spoor tot wat meer tempo. Stel je voor dat al die kennis in mij, na al die studies en al die jaren leren, in mij blijft. Wat als ik daar niets mee doe? Waar heb ik dan al die jaren voor gestudeerd? En daarmee kom ik tevens tot het doel wat ik mezelf onlangs heb gesteld. Met mij zijn er waarschijnlijk nog vele zoals ik: hoopopgeleide vrouwen die om wat voor reden dan ook hun loopbaan hebben doorbroken en die moeite hebben gehad weer op stoom te komen. Voor die vrouwen wil ik er uitdrukkelijk zijn.

Voel je welkom om tot innerlijke vrede te komen en je missie te ontdekken:

Wanneer: 17 augustus 2024

Wat: Workshop Talentenspel. Klik hier voor meer informatie.

Waar: Uitgeest

Tijden: Van 10 tot 17 uur

Aanmelding: mail naar info@talentwijs.com je naam, adres, geboortedatum en dat je je aanmeldt voor 17 augustus en dan stuur ik je de nadere gegevens.

“Innerlijke vrede komt niet van krijgen wat we willen, maar van herinneren wie we zijn.” –

Marianne Williamson

Wat als we allemaal het goede zouden doen?

We hebben momenteel een demissionair kabinet. Het wachten is op de nieuwe leiders van ons land. Er is genoeg te doen. Armoede onder een groot deel van de bevolking, klimaatproblematiek, hoe om te gaan met de oorlogen elders op de wereld, en onze eigen veiligheid, tekorten op de begroting en ga zo maar door. Door de formerende partijen hoor ik dat “men” een rechts kabinet wil. De bevolking zou daarvoor hebben gestemd. Maar is dat zo? En is dat wel de juiste oplossing? Ik stel een andere benadering voor. Wat als we gewoon allemaal het ‘goede’ zouden doen?

En dan niet alleen het goede voor ons eigenbelang, maar door te beseffen hoe goed we het eigenlijk hebben (want wij zijn niet in oorlog, wij mogen demonstreren, onze wegen worden onderhouden, er is een begin gemaakt met klimaatacties, en we hebben maatregelen om armoede te bestrijden) kan ik uit dankbaarheid dat ik hier woon ook een ander iets gunnen. Het voelt goed om trots te zijn op wat ik heb verdiend en uit dankbaarheid geen maximale aftrek te creëren, maar mijn belastingdeel met liefde te doneren voor ons aller welzijn.

Er wordt steeds meer gestolen uit winkels blijkt onder andere uit cijfers van de Jumbo. Enerzijds zou je het kunnen snappen als je beseft hoe duur alles is geworden. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat wanneer mensen het gevoel hebben dat hun onrecht wordt aangedaan, ze dit op enigerlei wijze gaan compenseren. En dus kan het rechtvaardig voelen om iets gratis mee te nemen aangezien de winkel steeds meer rekent. Maar wat zou er gebeuren als we met zijn allen het goede zouden doen. Dus allemaal niet meer zouden stelen?

Als niemand steelt, houdt de winkelier meer geld over, hoeven de prijzen minder omhoog. En als de winkelier het goede zou doen en zichzelf niet meer zou verrijken dan nodig is, wordt het helemaal feest. En als de rijken zouden beseffen hoe goed ze het hebben en besluiten uit dankbaarheid voor wat ze hebben verdiend een eerlijk deel belasting te betalen, dan komt er genoeg binnen voor structurele sociale voorzieningen.

En natuurlijk is het ook aan onze volksvertegenwoordigers om het goede te doen. Geen uitgaven aan onzinnige zaken, maar verantwoording nemen voor wat moet gebeuren zodat we met zijn allen kunnen floreren, samenleven en welzijn kunnen bevorderen. Als we met zijn allen het goede gaan doen, kiezen we ook onze vertegenwoordigers uit de groep die het goede willen doen en gaan we het met zijn allen samen doen.

In mijn ogen is er maar een verandering die we nodig hebben: Met zijn alles het goede gaan doen in plaats van krampachtig onszelf steeds meer te willen verrijken met meer geld. Niet alles zal meteen worden opgelost, maar de intentie om dankbaar te zijn voor wat je hebt en ook anderen iets te gunnen is een veel positievere houding waarin we samen op een prettiger manier kunnen floreren en de wereld kunnen verbeteren.

Burn-out bestaat wel degelijk

Hierbij steun ik een oproep van mijn vakvereniging het NIP, gesteund door een van mijn docenten op de Universiteit, hoogleraar Wilmar Schaufeli en andere collega’s, dat de trend dat Burn-out in twijfel wordt getrokken, een gevaarlijke ontwikkeling is. Burn-out bestaat wel degelijk en werkgevers moeten er mee aan de slag. De volledige tekst tref je van van het statement tref je hierbij aan.

Hoog tijd voor een andere kijk

Professionals die stellen dat burn-out niet bestaat focussen veelal op het individu, dat weerbaarder moet worden en zelf een te veel aan stress moet voorkomen. Dit is zeker belangrijk en noodzakelijk, maar de jarenlange praktijk en uitgebreid wetenschappelijk onderzoek leren ons dat dit niet voldoende is. Zo lang de werksituatie niet wordt meegenomen in de oplossing, zal stress blijven leiden tot langdurige uitval. Psychologen kunnen hier een waardevolle rol in spelen.

In de statement worden vier handvatten gegeven voor organisaties om het risico op burn-out van medewerkers te verminderen en ik geef het hier verkort weer:

 • Durf te reflecteren.
  • De werkcontext moet dus een veel grotere rol krijgen dan nu het geval is. Organisaties zouden zichzelf de volgende vragen moeten stellen:
   • —  Wat kan onze organisatie leren van medewerkers die uitvallen door een burn-out? Waar en hoe hadden we anders kunnen handelen?
   • —  Wat kunnen de teams doen om uitval van medewerkers te voorkomen? Hoe maken we dit bespreekbaar?
   • —  Wat weten de leidinggevenden van vroege signalen van burn-out en van mogelijkheden om medewerkers weer te laten re-integreren in het arbeidsproces?
   • —  En het belangrijkste: hoe kunnen de organisatie en de leidinggevenden het ontstaan van burn-out voorkomen?
 • Medewerkers moeten hulpbronnen kunnen aanboren.
  • Organisaties die medewerkers de ruimte geven om dit proactieve gedrag te laten zien en een aanpak kiezen op organisatorisch en teamniveau kunnen burn-out van medewerkers voorkomen.
  • Om de balans tussen werk en privé te verbeteren moeten organisaties waar nodig de werkomgeving herontwerpen en zorgen voor open communicatie en flexibele roostering. 
 • Zorg voor een psychosociaal veilige werkomgeving.
  • In een psychosociaal veilig werkklimaat ervaren medewerkers de ruimte om zelf actief op te komen voor wat ze nodig hebben. Zij merken dat ze actief gestimuleerd worden door management en collega’s om goed voor zichzelf te zorgen als zij stressvolle ervaringen hebben op het werk of thuis. Onderzoek uit de arbeids- en organisatiepsychologie5 heeft aangetoond dat organisaties met een beter psychosociaal veiligheidsklimaat doorgaans ook betere werkomstandigheden bieden, wat resulteert in een hogere mate van bevlogenheid en betere prestaties. Alle betrokkenen hebben hierin een actieve rol: de medewerkers, het team én het management.
 • Het werkt niet zonder leidinggevenden.
  • Leidinggevenden hebben een cruciale rol in het zorgen voor een omgeving waarin men kwetsbaar kan zijn en kan leren om beter met stress om te gaan. Ook als die stress ontstaat in de privésfeer, zoals bij mantelzorg, financiële schulden en ziekte. Leiders die hun medewerkers door te overleggen, te delegeren en te informeren aanmoedigen om proactief op zoek te gaan naar werkzaamheden die de juiste uitdaging bieden, zorgen ervoor dat medewerkers een betere aansluiting ervaren met hun werk en zich meer betrokken voelen

Wat is burn-out?

Burn-out is volgens het NIP:
‘Burn-out is een werkgerelateerde staat van uitputting die gekenmerkt wordt door extreme vermoeidheid, verminderde vaardigheid in het reguleren van emoties en cognitieve processen, en
mentale afstand. Burn-out wordt veroorzaakt door een langdurige onbalans tussen hoge taakeisen en onvoldoende energie- en hulpbronnen in de omgeving van de werkende. Daar kunnen persoonlijke kwetsbaarheden en/of problemen buiten het werk verder aan bijdragen.’

Bron: Statement hoogleraren Arbeids- en Organisatiepsychologie prof. dr. A.B. Bakker (Erasmus University Rotterdam), prof. dr. E. Demerouti (Eindhoven University of Technology) en em. prof. dr. W.B. Schaufeli (Utrecht University).

Loop je stress weg

We moeten meer bewegen. We weten het allemaal, maar doe je het? Wandelen is een manier van bewegen die voor vrijwel iedereen toegankelijk is. Het kost je niets en je kan het doen wanneer je wilt. Bovendien is teveel zitten een steeds groter probleem gezondheidsprobleem aan het worden wat onze kosten van de gezondheidszorg opdrijft. Daarom doe ik buiten de sessies op mijn kantoor ook aan wandelcoaching in de prachtige duinen van Noord Holland.

Dat is fijn voor mij, maar het heeft ook veel voordelen voor mijn degenen die ik coach. Met name bij stress en burn-out zijn er veel voordelen te behalen door te wandelen en door wandelcoaching. Hieronder zet ik de voordelen op een rij in de ho0p meer mensen enthousiast te maken. Want minder stress, daar worden we allemaal beter van!

Een stressvolle periode? Ga wandelen in de natuur!

Wist je dat wandelen echt heel veel voordelen heeft? Uit onderzoek van de universiteit van Maastricht blijkt zelfs dat wandelen beter is dan een uur intensief sporten. Je kan ook gaan fietsen of hardlopen, maar wandelen helpt je misschien wel het beste om stresshormonen zoals cortisol uit je lijf te krijgen.

Wandelen helpt je te onthaasten. En zeker als je het in de natuur doet, dan prikkelt het je zintuigen en helpt je even gewoon lekker in het moment te zijn. Er gaat meer zuurstof naar je hoofd waardoor hersenactiviteit wordt gestimuleerd bij de verbinding tussen hersendelen en de aanmaak van nieuwe hersencellen. Stress, angst en depressie worden hierdoor verminderd.

Een rotdag? Ga de natuur in!

Uit onderzoek van Life Science blijkt dat regelmatig lopen helpt tegen een slecht humeur. Het kan je minder negatief maken. Onderzoek wijst uit mensen na 90 minuten in de natuur wandelen minder negatief over zichzelf denken. Dit komt omdat je tijdens het wandelen Kerosine produceert. Dit hormoon wordt ook wel eens het gelukshormoon genoemd omdat je je er beter door gaat voelen. Dit wordt aangemaakt wanneer je in beweging bent en /of mooie dingen ziet.

Je hoofd leegmaken

Even lekker wandelen tijdens de pauze op het werk verhoogd je creativiteit tot 60%. Dus loop je even vast met je werk? Ga wandelen. Een korte wandelen van 8 minuten zou al bevordelijk zijn voor je creativiteit. Daarom deden Steve Jobs van Apple en Mark Zuckerberg van Facebook aan wandelend vergaderen. Ook Beethoven deed het al. Tijdens het wandelen kon hij zijn hoofd leegmaken en ontstond het ene na het andere muziekstuk.

Aandachtsvermoeidheid versus ontspanning

De vele prikkels van de huidige tijd, drukke banen, studies, maar ook intensief gebruik van beeldscherm en telefoon kost ons veel concentratie waardoor onze aandachtspanne snel uitgeput raakt. Je herstelt hier het beste van als je een andere vorm van aandacht gebruikt. Tijdens het wandelen in de natuur kijk je anders, je gebruikt meer en andere zintuigen.

Kortom: Wandelen doet al iets met ons. Het ontspant, we staan open voor nieuwe ideeën en het stimuleert positiviteit en relativeringsvermogen.

Wandelcoaching bij stress en onzekerheid

Het is wetenschappelijk bewezen dat wandelen en dat in de natuur zijn helpt. Door in de natuur met een coach al wandelend te werken aan je problemen en/of je gewenste resultaat sla je twee vliegen in een klap. Je werkt aan je probleem, maar je ontspant ook. Los van het feit dat dit is een heel prettige en effectieve manier van coachen is zijn er tevens de volgende voordelen:

 • Wandelcoaching is bij uitstek goed inzetbaar bij stress en burn-outklachten. Terwijl het kalmeringssysteem wordt aangezet dat allerlei belangrijke herstelwerkzaamheden in ons lijf en brein verricht, helpen lichaamsgerichte oefeningen bij de bewustwording van de fysieke componenten van de stress.
 • De toegenomen creativiteit en positiviteit zijn helpend om te accepteren dat we zijn wie we zijn met mooie en minder mooie kanten.
 • Bij wandelcoaching ligt de focus op een gewenste toekomst waardoor op een ontspannen creatieve manier kan worden nagedacht over andere manieren om die te bereiken uitgaande van eigen krachten en talenten. Wat zijn je talenten? Wanneer kun je ze inzetten? En hoe zet je ze bewust in?

Of je nu wandelt met een vriend of vriendin, een coach of alleen, wandelen is goed voor je. Heb je last van stress of burn-outklachten, zoek dan professionele hulp. Wil je op een fijne manier werken aan verandering, schroom dan niet om het te combineren! Je bent bij mij in ieder geval van harte welkom!

Burn-on

Uitgeput en leeg, maar blijf je halstarrig doorgaan?

De term ‘Burn-on’ las ik voor het eerst in het vakblad Therapeut, Coach & Counselor, editie 2 – 2023, Magazine voor professionals die werken aan welzijn en een gezonde levensstijl. De burn-on zie ik in veel van mijn klanten terug. Ik spreek regelmatig mensen die uitgeput en leeg zijn, maar heel trouw en verantwoordelijk maar door en door en door en door blijven gaan. Ook als hun lichaam al vele signalen heeft gegeven dat de energie op is.

Ik herken bij velen de opvoeding die uitstraalt dat je vooral niet moet piepen of zeuren en dat je gewoon door moet gaan. Soms gaat het op de automatische piloot zo ver dat het niet meer mogelijk is om nog te kunnen voelen wat je werkelijk nodig hebt.

Wat is een Burn-on?

Uitputting en leegte zie je ook terug in de aanloopfase naar een burn-out. Dit voorstadium van de burn-out wordt door Bert te Wildt en Timo Schiele, klinisch deskundigen, die een psychosomatische kliniek in Duitsland runnen, beschouwt als een syndroom op zich. Namelijk het Burn-onsyndroom. Ze schreven er een boek over: Burn on: immer Kurz vorm Burn out. Mieke Lannoey, auteur van Burn-on, de functionerende burn-out, herkende het syndroom ook in de fase na een burn-out. In het herstelproces worden eindeloze zelfverbeterprojecten toegepast die ook opzicht even schadelijk kunnen en ook weer uitputting tot gevolg kunnen hebben.

Het volhouden ondanks alle vermoeidheid en stress wordt vaak als een prestatie gezien, maar er zit een prijs aan. Je kan dit alleen volhouden door niet te veel aandacht te besteden aan de signalen die je krijgt. Het is natuurlijk ook een prestatie om allerlei ballen in de lucht te houden en zowel privé, als in je loopbaan een strakke organisatie vol te houden. Als je echter op de automatische piloot doorgaat om maar niet te voelen hoe onvervuld je leven in werkelijkheid aanvoelt, dan raak je steeds verder van jezelf verwijderd en wordt het steeds lastiger om er achter te komen wat je nu in deze levensfase echt nodig hebt.

In tegenstelling tot een burn-out leidt een burn-on doorgaans niet tot een acute inzinking of crash. In plaats daarvan keert de energie zich langzaamaan steeds meer naar binnen. Het proces implodeert. Er ontstaat een groeiende innerlijke leegte, zelfvervreemding, vermoeidheid en/of gevoelens van zinloosheid. Langzaam maar zeker worden worden innerlijke grenzen overschreden en raakt afgesneden van jezelf.

Je energie, je levenskracht krijgt een behoorlijke knauw bij een burn-on. Aangezien er geen duidelijke crash volgt maakt het makkelijk om te blijven geloven dat je alles onder controle hebt, waardoor noodzakelijke veranderingen niet plaatsvinden en de ellende en de twijfel over jezelf steeds hoger oploopt.

Wat is een burn-on?

Een burn-on is een werkgerelateerde aandoening die wordt gekenmerkt door chronische uitputting ten gevolge van aanhoudende stress. Er ligt innerlijke spanning of wrijving ten gevolge van het ervaren van tegenstrijdige emoties en drijfveren aan de basis van de symptomen.

Het is niet zozeer het werk opzicht wat het probleem vormt, maar hoe met het werk wordt omgegaan. Als het werk voorrang krijgt op alles raak je langzaam maar zeker vervreemd van alles wat belangrijk voor je was of is, inclusief jezelf. Er is een fixatie tot optimalisatie en prestatie. ‘Aan’staan is een tweede natuur geworden. De uitputting die vooral psychisch van aard is, wordt gecamoufleerd door hard werken. Er is daardoor onvermogen om te ontspannen en mentaal aanwezig te zijn in het hier en nu.

Om officieel van een burn-on te kunnen spreken moet voor een periode van ten minste twaalf maanden aan de volgende criteria worden voldaan:

 1. Op gedragsniveau wordt een drukke bedrijvigheid en actieve inzet voor alles wat werkgerelateerde is waargenomen, terwijl het amper nog lukt om alledaagse dingen die uit te stellen zijn, uit te voeren.
 2. Op emotioneel niveau geef je de indruk je leven als positief te ervaren, terwijl er onder de oppervlakte sprake is van neerslachtigheid, innerlijke leeft en/of levensmoeheid.
 3. Op cognitief vlak probeer je door middel van perfectionisme en overmatig presteren een diepgeworteld gevoel van ontoereikendheid en tekortschieten te compenseren.

Er is een groot contrast tussen de buiten- en de binnenwereld en dat geeft innerlijke spanning en conflicten of een drang tot ontvluchten. Ontvluchten kan ook in het werk. Er is tevens een onvermogen om te stoppen. Je zit vast in de doe-modus en ontspannen lukt niet meer.

Gevoel van onveiligheid

Breinexperts waarschuwen al langer dat ons brein niet up-to date is met de huidige manier van leven. Dat er veel mensen vastlopen in het ‘aan’ staan en zichzelf verliezen in het willen presteren en (zichzelf) verbeteren, heeft te maken met de tijd waarin we leven. Ons zenuwstelsel wordt constant gemobiliseerd. Onze aandacht wordt zo in beslag genomen door prikkels dat we de diepere verbinding met onszelf verliezen. Hierdoor voelen we niet meer waar we echt naar verlangen en verliezen we betekenisvolle lange termijndoelen uit het oog. In plaats daarvan kiezen we voor instant beloningsvormen. De constante stroom van plezierprikkels zorgt ervoor dat ons brein zijn gevoeligheid voor plezier verliest.

De toenemende individualisering doet ons nog verder afdrijven van onze natuurlijke aard. Inbedding in een hechte gemeenschap gaf ons een gevoel van verbondenheid en veiligheid. Ons instinct is nog steeds ingesteld op leven in een gemeenschap. Dat gevoel van veiligheid ontbreekt nu waardoor ontspannen nog moeilijker wordt.

In geval van burn-on zijn de regulatie van je zenuwstelsel, opnieuw contact maken met je diepere waarden, behoeften en drijfveren en het herstellen van de verbinding met anderen belangrijke sleutels om weer in balans te komen.

Vaak begin je het pad van persoonlijke ontwikkeling te bewandelen tijdens of na een burn-out. Je gaat op zoek naar betekenis, verdieping, inspiratie, wijsheid, inzicht en tools voor verandering, vastberaden om een versie 2.0 van jezelf te maken. In eerste instantie voelt het als thuiskomen, er gaat een compleet nieuwe wereld voor je open waar je betoverd doorheen loopt en maar geen genoeg van krijgt.

Algauw is versie 2.0 van jezelf echter ook weer achterhaald, een versie 3.0, 4.0 en 5.0 ook. Na al dat werken en sleutelen aan jezelf, blijk je tot je eigen teleurstelling nog steeds maar gewoon mens te zijn. Onbewust is de overtuiging: Ik ben niet goed genoeg zoals ik ben, dan ook het vertrekpunt van waaruit mensen hun persoonlijk ontwikkelingsproces aanvangen.

Mieke Lannoey

Niet goed genoeg zijn

Mijn persoonlijke mening is dat er veel overtuigingen, ideeën en gewoonten zijn, die er voor zorgen dat we belemmerd worden om ons vrij te bewegen in ons leven en ons te verbinden met anderen. Niet goed genoeg zijn, kan ook een drijfveer zijn, een motor, om meer uit jezelf te halen en dus harder te gaan werken. Soms levert het je succes op of brengt het je ver, maar als het een chronische uitputtingsslag wordt, gaat het zijn doel voorbij.

Mijn ervaring is dat de meeste mensen zich niet bewust zijn van dit soort onderliggende gedachten, overtuigingen en emoties, maar het beïnvloed je gedrag wel. Het is altijd zinvol om je te ontdoen van dergelijke belemmerende factoren. Hypnotherapie is daar zeer geschikt voor, maar ondanks de mooie resultaten die ik heb gezien door hypnotherapie, heb ik ook gezien dat het soms een moeizaam proces kan zijn.

Mijn stelregel is dat je niets hoeft te veranderen, maar je kan bijleren en datgene versterken wat wel werkt. Je kan leren om positiever te zijn en beter voor jezelf te zorgen, om wat je denkt en wat je voelt in balans te brengen zodat er geen conflict meer is. Je kan leren om milder en zonder oordeel naar de signalen van je lichaam te luisteren en er je voordeel mee te doen. Je kan leren om weer te ontspannen en te kiezen voor jezelf. Een van de manieren om dat te doen is wandelen. Lees daarover mijn volgende bericht: Loop je stress weg. Helpt dat niet, zoek dan vooral professionele hulp. Ook bij mij ben je van harte welkom!

Weer leren vertrouwen op jezelf bij burn-out

Dit jaar zijn door TNO alarmerende rapporten en cijfers bekend gemaakt over burn-out. Met name onder hoogopgeleide jonge vrouwen wordt een stijging in het aantal werkgerelateerde psychisch verzuim waargenomen. En de groep jonge vrouwen met klachten groeit.

Een op de vier werkenden van 18 tot 34 jaar heeft te maken met burn-outklachten. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van onderzoeksbureau TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Er is vooral een toename onder jonge vrouwen met forse burn-outklachten. Van deze groep ervaarde 25 procent in 2020 klachten, vorig jaar was dat percentage gestegen naar 29. Bij de mannen was dit percentage afgelopen jaar 23. Bovendien blijkt uit de enquête dat de ernst van de ervaren burn-outklachten toeneemt. Vooral midden- en hoogopgeleiden geven aan meer klachten te ervaren.

De stijging is met name in de sectoren zorg en onderwijs te zien. De groep werknemers met weinig tot geen burn-outklachten in die twee sectoren wordt in de laatste jaren steeds kleiner.

bron: TNO

Prestatiedruk, onzekerheden in het leven en sociale druk spelen hier een rol. Het gevoel altijd alles goed te moeten doen, bereikbaar zijn, zorgtaken en de combinatie van werk en gezin geven stress. Maatschappelijke en financiële onzekerheid spelen naast onzekerheid over de carrière ook een belangrijke rol.

burn-out laat talenten verwelken

Om werkstress bespreekbaar te maken, zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de campagne ‘Hey, het is oké’ gestart. Kijk hierover voor meer informatie op heyhetisoke.nl

Wat helpt bij burn-outklachten?

Natuurlijk goed bedoeld deze campagne, maar persoonlijk vind ik deze campagne een beetje betuttelend en ik vraag me af of deze campagne aanspreekt voor hogeropgeleide vrouwen. Tips tegen eerzaamheden en het advies om met mensen te praten lijken mij verre van afdoende als je serieus in een crisis verkeerd.

Wat als je gewend bent om het prima voor elkaar te hebben?

Voor hoog opgeleide vrouwen met een goed netwerk die prima over hun problemen kunnen praten en absoluut niet eenzaam zijn lijkt de campagne volstrekt zijn doel te missen. Het zijn vaak juist de werknemers die gewend zijn om het allemaal prima aan te kunnen die burn-out raken. Goede medewerkers die keihard hun best doen, niet mopperen, en ook nog sociaal zijn, hebben een grote kans op burn-outklachten. Ze zijn gewend om voor iedereen te zorgen en zijn gewend om het allemaal prima te redden. Dan kan een burn-out, waarin je moet leren om los te laten, keihard aankomen.

Zorg en onderwijs

Vooral in zorg en onderwijs is het aandeel burn-outklachten hoog. Zorg en onderwijs zijn sectoren waar mensen werken die over het algemeen betrokken zijn bij het werk. Betrokkenheid, verantwoordelijkheid willen nemen en goed willen zorgen voor anderen is kenmerkend voor medewerkers in zorg en onderwijs. Het zijn tevens sectoren waarbij een groot tekort is aan medewerkers. Het goed willen doen en er tegenaan lopen dat dit niet mogelijk is door tekorten en andere werkgerelateerde oorzaken zoals te veel bureaucratie kan erg frustrerend zijn. Het is niet gek dat hier meer burn-outklachten uit ontstaan.

Weer leren vertrouwen op jezelf

Ik heb klanten mogen bereiden die zelf psycholoog of loopbaancoach zijn, prima in hun vak zijn en toch zijn vastlopen met een burn-out. Daarna terugkrabbelen en weer leren vertrouwen op jezelf is een langdurig proces.

Ik heb al diverse klanten geholpen die na een burn-out weer aan het werk gaan en willen voorkomen dat ze ooit nog een burn-out oplopen. Dat is mooi werk, maar liever nog begeleid ik klanten om hen te helpen te voorkomen dat ze burn-out raken. Werknemers die hun werk zat zijn stoppen meer energie in het werk, dan dat ze terugkrijgen en dat is een van de risico’s waarop je kunt vastlopen. Dus krijg je signalen dan je je werk niet meer leuk vindt of er moe van wordt, dan is het wijs om dan al in te grijpen.

Nieuw gedrag aanleren

Mijn klanten doen vaak wat ze doen omdat ze daar ooit succes mee hadden. Verandering gaat daarom niet vanzelf. Als je alles wat je doet goed wil doen en dus niet alleen in je werk, maar ook in je relatie, sociale contacten en eventuele zorgtaken wil blijven presteren loop je echter geheid vast. Daarom hierbij een paar tips:

 1. Zeg wat vaker tegen jezelf dat je iets mag. Wat je moet geeft stress. Wat je mag, ontspant, dus gun jezelf wat vaker dat je iets mag.
 2. Voorkom perfectionisme en denk daarbij aan de wet van Pareto: Perfectionisten zijn vaak 80% van de tijd bezig met het bereiken van de 100%. Terwijl in 20 % van de tijd 80% gedaan kan worden, kost die laatste 20% maarliefst 80% van de tijd.
 3. Je hoeft niets af te leren maar je kan wel bijleren. Besteed minder tijd aan alles wat je wil veranderen, en besteed meer tijd aan de richting waar je heen wil.
 4. Ben positief. Kijk vooral naar wat je (nog) kan en waar je blij van wordt. Sta niet te lang stil bij wat je niet kan of niet goed genoeg kan.
 5. Zorg tijdig voor regelmatige ontspanning. Als je echt heel erg burn-out bent, wordt zelf ontspannen moeilijk, dus zorg dat je daar niet komt.
 6. Durf hulp te aanvaarden.

Begeleiding

Zelf heb ik ook divers periodes gehad waarin ik voelde dat ik ander werk moest gaan doen omdat ik niet meer zo geïnspireerd was als voorheen waardoor ik moe werd van het werk en klachten ging ontwikkelen. Gesprekken met collega’s en (loopbaan)coaches hebben mij geholpen om mijn gedrag te veranderen en indien nodig een andere weg in te slaan en opnieuw te beginnen waardoor ik nu sta waar ik sta. Op grond van mijn ervaring en mijn kennis als psycholoog kan ik nu anderen hierin begeleiden.

Heb jij ook het gevoel dat je begeleiding nodig hebt, overweeg dan mijn vitaliteitsprogramma. In 10 sessies begeleid ik je naar een nieuw perspectief, meer vitaliteit, meer zelfvertrouwen, een betere balans tussen werk en privé en meer veerkracht om na iedere tegenslag weer terug te veren en te kunnen vertrouwen op jezelf.

stoppen met roken

Stoptober

De laatste jaren is het traditie geworden dat in de maand oktober allerlei activiteiten worden aangeboden om te stoppen met roken.

Ook ik heb besloten in oktober ‘stoppers’ in mijn praktijk in Uitgeest met korting te ontvangen. Dus wil je stoppen? Dan help ik je graag en in oktober maak ik het extra makkelijk met een korting van 50%!

Maak nu alvast een afspraak en geniet vanaf oktober van je rookvrije leven!

Kijk voor nadere informatie op :

Talentencoaching

Ontdek je missie met het Talentenspel

Laat talent stromen.

Als er een spel was dat je snel naar dieper inzicht voerde

over wie je bent en wat je werkelijke missie is,

zou je dat dan gaan doen?

Maar geloof je dat dit via een spel mogelijk is?

Denk je dat er zo’n spel bestaat?

(www.talentenspel.nl)

Talentencoaching bij TalentWijs is met behulp van het Talentenspel van Willem Glaudemans. Deze prachtige methode geeft op een diepgaande, maar ook speelse manier:

•  Inzicht in de samenhang van je talenten en hoe je ze optimaal inzet voor jezelf, je relaties en de wereld;

•  Hulp bij kruispunten in je leven en inzicht in je levensmissie; 

•  Vreugde over je innerlijke rijkdom en enthousiasme om je unieke plek in te nemen in het grote geheel. 

Deze drie punten hangen uiteraard samen 

en worden effectief in de concrete vertaling naar het dagelijks leven. 

Talentencoaching is voor mensen met levensvragen als: 

• Wat is de bedoeling van mijn leven? 

• Wat moet ik met al mijn talenten? 

• Hoe komt het dat ik me niet kan ontplooien? 

• Welk beroep moet ik kiezen? 

•Heb ik de juiste plek in de organisatie?

TalentWijs biedt zowel individuele begeleiding als groepsgewijze coaching. Bel of mail gerust voor nadere informatie of maak een afspraak. Deze eerste kennismaking is  gratis en geheel vrijblijvend. 

Het talentenspel is ook heel praktisch en effectief in te zetten bij teambuilding, leiderschap- en organisatieontwikkeling. 

Iedere dag is een nieuwe dag om opnieuw te kiezen

Ik kreeg laatst van een klant terug dat ik zoek naar de oorzaken van gedrag om het te veranderen door de blokkade of de oorzaak weg te nemen. En dat klopt. Het weghalen van trauma’s en belemmeringen om jezelf te kunnen zijn is mijn specialiteit. Jezelf leren kennen, begrijpen en veranderen in de gewenste richting, dat is wat ik mezelf en mijn klanten toewens. En dat is wat ik doe. 

 • “De mooiste reis, is de reis in jezelf”

Thuiskomen in jezelf. Terug naar de kern om jouw top te kunnen bereiken, waar dan ook jouw top mag zijn. Dat is waar ik van hou. En dat is waar ik voor sta. En dat is wat ik mezelf en jou gun. In alles wat ik doe. 

Toch vind ik het nog altijd leuk om zelf ook bij te leren en mezelf te laten inspireren.

Choose again

Zo was ik laatst weer eens bij een inspiratiedag van de Vereniging van Talentencoaches.

Deze keer vertelde een collega over Choose Again van Diederik Wolsak. Diederik Wolsak schreef in zijn boek “Choose Again” hoe je met het gedachtegoed uit A Course In Miracles (Een Cursus in Wonderen) belemmerende overtuigingen kunt loslaten.

Hij beschreef hoe je in 6 stappen je emoties en herinneringen kunt onderzoeken en overtuigingen kunt loslaten met een vergevingsritueel.

Wat ik zo krachtig vind aan deze werkwijze is dat je volledig verantwoordelijk bent voor je eigen gevoelens. Bovendien gaat het niet om het hele verhaal er omheen, maar je duikt gelijk je diepste wezen in, om te ontsluieren wat je over jezelf bent gaan geloven dat niet waar is. Iedere overtuiging die je weg houdt bij je diepste liefdevolle kern, daar waar alles Licht, Liefde, Onschuldig, Heel en Goed is, is bij voorbaat al niet waar.

Wil je er meer over weten, koop dan zijn boek, want ik kan je alleen vertellen wat bij mij is blijven hangen.

Het mooiste vond ik dat er van uitgegaan wordt dat we allemaal ten diepste onschuldig zijn. In onze basis zijn we heel, we zijn liefde. Alleen vergeten we dat wel eens. En dan voelen we ons afgescheiden van wat we ten diepste zijn. Dat kan komen door emoties zoals angst, schuld, schaamte, niet goed genoeg voelen of door ervaringen die ons ertoe brengen ons te willen beschermen.

Door weer te herinneren wie we ten diepste zijn, kunnen we weer in contact komen met wat we ten diepste zijn. Prachtige methode. En iedereen kan het toepassen. Iedere dag is er weer een nieuwe kans om te kiezen voor je diepste liefdevolle kern in plaats van datgene wat ons weghoudt van wat we ten diepste zijn.

Vind je eigen maat

Nee, dit gaat niet over een maatje of een vriend om mee te sporten, schaken, of waarmee je gezellige dingen doet. Alhoewel een fijne maat natuurlijke wel belangrijk is omdat je het gemiddelde wordt van de 5 mensen die je het meest om je heen hebt, maar nee, dit gaat om het vinden van je eigen maat in centimeters. En ja, natuurlijk, als jij jezelf al ervaart als je beste maat in de juiste maat, dan is deze tekst niet voor jou.

Een tijd geleden las is een artikel van Anselm Grun over een spiritueel leven midden in de maatschappij met de titel “Je eigen maat vinden”. Anselm Grun is een monnik en een succesvolle auteur op het grensgebied van spiritualiteit en psychologie. Hij zegt onder andere: Je merkt dat je het alleen maar samen uithoudt als je barmhartig ben voor elkaar en voor jezelf.” En dat laatste mis is nog al eens bij mijn clienten. Soms schrik ik er er van hoe streng en veroordelend sommigen praten over zichzelf. Maar wie ben ik om te beoordelen? Want ik doe het zelf ook. Kijk maar eens naar onderstaande foto. Vind je dat meisje daar te dik? Ik weet nog dat ik niet op de foto wilde omdat ik mezelf zo dik vond. Onzin toch? Hoezo barmhartig voor mezelf?!

Nu ik me heb begeven op het gebied van afvallen, gezond eten en bewegen word ik me er steeds meer van bewust hoeveel onzin wij in ons hoofd halen, waardoor we eigenlijk niet meer kunnen ontspannen. De eerste stap naar een mooi leven en een harmonieuze samenleving begint echt met dat wat Anselm Grun al zei: Wees barmhartig voor elkaar en jezelf. 

Elke verandering gaat echter gepaard met een afscheid van datgene wat je vroeger deed, geloofde of wilde. Ik heb gezien dat veel van mijn clienten bij een verandering dezelfde fases doorlopen die we ook doorlopen bij een rouwproces, namelijk eerst ontkenning, dan verzet, dan verwarring en een poging om het oude gedrag goed te praten, daarna acceptatie en na deze acceptatie kan er pas een proces ingezet worden waarbij men experimenteert met nieuw gedrag om uiteindelijk het nieuwe doel te behalen. Dus lieve lezer, niets menselijks is ons vreemd. Wees mild voor jezelf in het proces naar de beste versie van jezelf. Vind je eigen maat, in je eigen tempo en op je eigen manier!

We kunnen ons laten meezuigen in de stroom van werkzaamheden en plannen, we kunnen ons helemaal opofferen in naam van het bedrijf. Of we kunnen onze eigen maat bepalen, de verantwoordelijkheid nemen om de dingen zo te doen dat onze ziel zich daar goed bij voelt. 

Anselm Grun

Pagina 1 van 4

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén