wit marmeren beeld, thema Maagdenroof, in Kasteeltuin Assumburg

“Wie zich bewust is van zijn drijfveren, zijn sterke kanten én zijn schaduw- kanten, heeft de sleutel in handen tot succesvol werken en leven. C.G. Jung.

Bij werkgeluk is gebleken dat diverse factoren een rol spelen. Er zijn ook diverse onderzoeken die ieder weer een andere kant belichten. Het onderwerp is nog altijd onderwerp van nader onderzoek. Onderstaand een aantal factoren die in ieder geval een rol spelen.

De 5  factoren voor werkgeluk van medewerkers volgens Happiness Works

In 2015 blijft uit onderzoek van Happiness Works dat 5 factoren het werkgeluk van werknemers uiterst positief beïnvloeden;

1 Mensen helpen hun beste eigenschappen te benutten
2 Het creëren van voldoende uitdaging
3 Het gevoel hebben zinvol werk te doen
4 Het onderhouden van goede onderlinge relaties
5 Eerlijke behandeling

De resultaten laten zien dat geluk op de werkplek niet wordt bepaald door geld, maar een gevoel van autonomie, goed aangestuurde teams en een gevoel van voldoening en en respect. Deze factoren zijn zonder grote investeringen goed te beïnvloeden door werkgevers.

De 3 factoren volgens Harvard Business Review:  “The 3 Things Employees Really Want: Career, Community, Cause”

Uit onderzoek van Harvard Business Review blijkt dat er drie factoren zijn die werknemers echt willen: Carriere, gemeenschap en een reden.

Carrière gaat over werk: een baan hebben die autonomie biedt, je in staat stelt je sterke kanten te gebruiken en je leren en ontwikkeling bevordert. Het vormt de kern van intrinsieke motivatie.

Gemeenschap gaat over mensen: zich gerespecteerd voelen, verzorgd worden en door anderen worden herkend. Het stimuleert ons gevoel van verbondenheid en verbondenheid.

De reden gaat over het doel: het gevoel hebben dat je een betekenisvolle invloed hebt, je identificeert met de missie van de organisatie en gelooft dat het iets goeds in de wereld doet. Het is een bron van trots. Klik hier als je de originele tekst  wil lezen.

De menselijke factor

Onderlinge relaties zijn daarbij het smeermiddel in het gehele mechanisme. Onderlinge relaties gaan over gedrag en dat wordt vaak gezien als de “Soft Skils” van een organisatie. Daniel Goleman betoogd in zijn recente blog van 26 juli 2018 dat aandacht nemen voor elkaar menselijke connecties verbetert. “Het lijdt geen twijfel dat een hechte menselijke band de beste resultaten oplevert. Mensen voelen vertrouwen, betrokkenheid, motivatie. Ze presteren niet alleen op hun best, maar voelen zich ook veilig genoeg om slimme risico’s te nemen, creatieve inzichten te delen en te innoveren.” (Bron: LinkedIn, blog Daniel Goleman gepubliceerd op 26 juli 2018)

Word de beste versie van jezelf voor meer werkgeluk

Josee Blanken en Miranda van der Endt richten zich in hun training Word de beste versie van je Zelf,  op het helpen van mensen hun beste eigenschappen te benutten. Ze onderzoeken met jou, wat jouw uitdaging is en wat jij zinvol vindt, maar ook dragen hun trainingen bij in het onderhouden van goede onderlinge relaties.  Wie ben jij, wie is de ander en hoe werken we optimaal samen zijn belangrijke pijlers voor Josee en Miranda.

Hun motto: Wees Jezelf! Een origineel is altijd meer waard dan een kopie

Kijk voor meer informatie op www.kusjezelfvrij.nl