Talentwijs

laat talent stromen

 
  

Miranda van der Endt

Workshop Inspiratie en Talenten


Tijdens de 3 workshops ontdek je je talenten en je levensmissie. De workshops maken je bewust van je talenten en hoe je ze voor jezelf -bv. in je werk, of voor je relaties of familie- kan inzetten. Dit werkt verhelderend bij levensvragen en te maken keuzes.

Ook krijg je inzicht in je levensmissie, in dat wat alleen bij jou hoort en wat jou inspireert. Je krijgt inzicht in wat jouw levenspad en bestemming is. Je leven wordt hierdoor betekenisvoller en levendiger.


Praktische informatie

De workshops vinden plaats op 3 ochtenden van 9 tot 12.00. De workshops vinden plaats in Uitgeest of in de directe omgeving van Uitgeest.

Voor nadere informatie of aanmelding kun je contact opnemen met Miranda van der Endt, telefoon 06 25148849 of info@talentwijs.com.


Het talentenspel

We maken hierbij gebruik van het Talentenspel van Willem Glaudemans (zie hiervoor www.talentenspel.nl). We werken met het beeld van een innerlijk koninkrijk waarbinnen onze talenten werkzaam zijn. Uit zeventig archetypische talenten kies je er 12 die jouw innerlijke koninkrijk vertegenwoordigen. Je schrijft erover, je lost innerlijke conflicten op, laat ze relaties aangaan, en je krijgt helderheid over hoe ze geïntegreerd zijn in te zetten in je leven. Er wordt gespeeld met m.b.v. visualisatie en (innerlijke) dialoog.

Aan de hand van de metafoor van de levensboom krijg je een duiding van je persoonlijke blauwdruk. Het spel laat jouw intuïtie spreken en koppelt die aan oeroude wijsheidstradities. Het leidt tot een integratie van talenten en een concrete formulering van de eigen levensmissie.

Meer informatie over het spel is te vinden op www.talentenspel.nl en bij talentencoaching. 

Meer weten over het Talentenspel? Kijk op www.talentenspel.nl