Talentwijs

laat talent stromen

 
  

Miranda van der Endt

Managementdevelopment


Laat talent stromen


Doel


Deelnemers aan dit programma krijgen een groter zelfinzicht waardoor authentiek en doelmatig leiderschap kan ontstaan en persoonlijke talenten zich steviger kunnen ontwikkelen.


Doelmatig leiderschap houdt in dat leiders ontvankelijk zijn voor de behoefte van hun achterban en bekend zijn met het delicate karakter van de relatie tussen leider en volgers. Ze zijn bekend met hun kernwaarden en overtuigingen. Zelfinzicht gaat vooraf aan doeltreffend handelen. Doelmatige leiders zijn in staat een evenwicht te vinden tussen actie en reflectie.

Iedereen heeft unieke talenten. Het is van belang deze talenten te kennen, ze te kunnen benutten en valkuilen kunnen herkennen om als leidinggevende te kunnen excelleren.  Werkwijze


Het programma bestaat uit 10 individuele sessies van 2 a 3 uur.Programma:


Het programma bestaat uit 3 onderdelen

  1. *coaching gebaseerd op autobiografische reflectie zodat duidelijk wordt hoe keuzes te maken die vitaliteit en authenticiteit stimuleren

  2. *sessies met het Talentenspel om de authentieke talenten en persoonlijke levensmissie te formuleren

  3. *strategie en actieplan voor doelgericht handelenDoelgroep


(Beoogde) leden van de directie, managers en leidinggevenden met minimaal 2 jaar ervaring.Aanmelden:

Bel voor een vrijblijvende kennismaking of presentatie van het programma 06-25148849 of stuur een mail naar info@talentwijs.com